Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - DPM) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (PVC)Nắm giữ 5,1 triệu đơn vị cổ phiếu PVC - tương đương 10,27% vốn điều lệ PVC, Đạm Phú Mỹ đăng ký bán 2,6 triệu cổ phiếu với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 7/8/2014 thông qua hình thức thỏa thuận.Đóng cửa phiên giao dịch 7/7/2014, cổ phiếu PVC đạt mức giá 18.900 đồng/cổ phiếu. Tính theo giá hiện hành, DPM có thể thu về khoảng 49 tỷ đồng nếu bán thành công cổ phiếu PVC.Tại thời điểm cuối quý 1/2014, khoản đầu tư vào PVC được DPM ghi nhận với giá vốn 57,4 tỷ đồng cho 5,13 triệu cổ phiếu tức giá vốn mỗi cổ phiếu PVC mà DPM đầu tư đạt gần 11.200 đồng/cp.  Như vậy, chênh lệch giá mua vào và thị giá hiện tại của PVC khá cao, nếu thoái vốn thành công với mức giá hiện hành, DPM sẽ thu được khoản lãi gộp khoảng 20 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối quý 1/2014, DPM mới chỉ trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn (bao gồm đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác...) vỏn vẹn 429 triệu đồng. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc Đạm Phú Mỹ đồng thời giữ vị trí Ủy viên HĐQT PVC. Cá nhân bà Hương không nắm giữ cổ phiếu PVC.
Minh Thư