• Chới với vì tiêu chí giảng viên
  • Đi mượn… giảng viên
  • Khó tìm giảng viên tiếng Anh
  • Chới với vì tiêu chí giảng viên

  • Đi mượn… giảng viên

  • Chới với vì tiêu chí giảng viên

  • Đi mượn… giảng viên

  • Khó tìm giảng viên tiếng Anh

Theo đó, viên chức là giảng viên được chia thành 3 hạng. Giảng viên hạng I có bằng tiến sĩ, sử dụng thành thạo 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn (đạt trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên)… Giảng viên hạng II có bằng thạc sĩ trở lên; có thể sử dụng 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật trong trao đổi chuyên môn, tra cứu tài liệu (đạt trình độ bậc 3). Giảng viên hạng III có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, sử dụng được 1 ngoại ngữ để đọc tài liệu chuyên môn và giao tiếp thông thường…

 

Y.Anh