CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 2,4 triệu cp (tỷ lệ 7,42%) lên 3,4 triệu cp (tỷ lệ 8,07%). Giao dịch thực hiện từ 28/3 đến 11/4/2016.

CTCP Chứng khoán đầu tư Việt Nam (IVS): Ông Zhang Nan – nhà đầu tư cá nhân, đã mua 197.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.046.500 cp (tỷ lệ 6,5%) lên 1.244.200cp (tỷ lệ 7,73%). Giao dịch thực hiên ngày 8/4/2016.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC): Ông Tô Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàng sở hữu 3.382.308 cp (tỷ lệ 18,4%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/4 đến 13/5/2016.

CTCP Đầu tư Dệt may G.Home (G20): Bà Trần Thị Kiều Nga, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 2.670.000 quyền mua được phân bổ. Các thành viên HĐQT cùng các ủy viên HĐQT, kế toán trưởng cùng các ủy viên HĐQT khác cũng đã bán toàn bộ quyền mua được phân bổ. Ngoài ra, CTCP Tập đoàn G.Home cũng bán ra toàn bộ 3,6 triệu quyền mua.

CTCP Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long – Gia Lai (DL1): đồng loạt 12 cổ đông thông báo giao dịch mua vào tổng cộng 10.106.630 cp. Giao dịch cùng thực hiện trong ngày 1/4/2016. Đây là các cổ đông của CTCP Khoáng sản & Luyện kim Tây Nguyên tham gia hoán đổi cổ phiếu DL1.