“Theo đánh giá của các chuyên gia tại cuộc họp của nhóm tư vấn Chính phủ diễn ra hôm qua (ngày 24/3), tình hình kinh tế quý I năm nay có thể khởi sắc hơn. Tăng trưởng có thể đạt 5,5 – 5,6%, cả năm có thể đạt 6,2% và nếu làm tốt thì GDP có thể đạt 6,4%” – Thứ trưởng Thu nói.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 0,15% so với tháng trước, bình quân quý I/2015 tăng 0,74%. Theo Thứ trưởng Thu, lạm phát đang có xu hướng tăng và  khả năng cả năm nay lạm phát sẽ ở mức 3,5- 3,6%, tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ.

Báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2015 đạt gần 246 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Thu hút vốn ODA quý I tính đến ngày 20/3/2015, tổng giá trị hiệp định ODA ký kết đạt khoảng 887,8 triệu USD, giảm gần 51% so với cùng kỳ. Giải ngân tháng 3 năm 2015 ước đạt 150 triệu USD; giải ngân cả quý I năm nay ước đạt 403 triệu USD.

Về vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, tính đến ngày 20/3/2015 cả nước có 267 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.216,7 triệu USD, gấp gần 2,2 lần về số dự án nhưng giảm 40,6% về vốn đăng ký so với năm 2014.

Tổng số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong quý I/2015 là 102 lượt dự án với tổng số vốn tăng thêm là 621,12 triệu USD, tăng gần 2,5 lần về số dự án, nhưng giảm 51,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả vốn đầu tư cấp giấy nhưng nhận mới và tăng thêm trong quý I/2015 đạt trên 1,8 triệu USD giảm 45% so với cùng kỳ năm 2014 (quý I/2014 giảm 49,6%).

>>> CPI tháng 3 tăng 0,15%: "Gió đã đổi chiều"

Khánh Nhi