Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra tại UBND huyện Phú Tân trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trên lĩnh vực quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng giai đoạn 2014 - 2016.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định, trong quá trình thực hiện, quản lý chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Phú Tân đã có sai phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra UBND huyện Phú Tân. Trong đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch huyện Phú Tân.

Đơn cử như tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã thanh toán tiền mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tiền trực lễ, tết, tiền đặt ăn uống,… với tổng số tiền sai phạm hơn 666 triệu đồng.

UBND xã Phú Tân đã chi sửa chữa cơ sở vật chất không có hóa đơn, chi tuyên truyền nông thôn mới không có dự toán định mức,… với số tiền sai phạm 237 triệu đồng.

Ban quản lý Dự án xây dựng huyện Phú Tân có 3 công trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt và thanh toán sai,… với số tiền sai phạm hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, riêng công trình xây dựng trụ sở xã Tân Hải sai phạm hơn 546,7 triệu đồng, như thanh toán thừa khối lượng so với thực tế thi công; áp sai giá, tính sai định mức vật liệu làm tăng thêm giá trị dự toán xây lắp hơn 420 triệu đồng,…

Một số địa phương như UBND thị trấn Cái Đôi Vàm và UBND xã Tân Hưng Tây đã thanh toán thừa khối lượng khi xây dựng tuyến lộ bê tông; xây dựng mới, cải tạo bờ kè,… với số tiền sai phạm hơn 200 triệu đồng.

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, vì với vai trò là người đứng đầu địa phương để xảy ra các sai phạm này.

Ngoài thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng và chấn chỉnh rút kinh nghiệm số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

H.H

Tag : tỉnh Cà Mau , UBND huyện Phú Tân , Chủ tịch UBND huyện , sai phạm tiền tỷ , kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch huyện